Il Piccolo Principe in Sassarese - Capitolo III

V'aggiu porthu umbé a cumprindí d'undí era. Lu prinzipittu, chi m'ha fattu un bè di dummandi, paria no intindí la mea.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Li parauli c'ha dittu pà cumbinazioni, a poggu a poggu, m'hani fattu ischubià tuttu gantu. Cussí, candu ha visthu pá la primma volstha lu mé apparécchiu ( no disegnu lu mé apparécchiu, é un pogareddu troppu diffizziri pà mé ) mi fazzi:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Cos'è chidda cosa inghibi? >>


<< No è una cosa. Sá vurá! É un apparécchiu. È lu mè apparécchiu>>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Era cuntentu di falli sabbé chi eu vurába. Ed eddu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Cumenti ? Ni sei faraddu da lu zéru? >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Eja >>, li diggu eu.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Ah! Chist'é bedda... >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
E lu prinzipittu si isthrimpaneggia di la risa fendimi umbé affuttá. Eu avaristhia la gana chi la marasorthi chi m'é tuccadda fussia trattadda cun serieddai.
Eddu aggiugni:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Tandu, puru tu sei arrividdu da lu zeru! Di cá bianeta sei? >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Eu aggiu visthu una luzi, i lu mistheru di la só présenzia, e li dummandu tutt'a un'ora:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Tandu tu sei di un’althru bianeta ? >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Ma eddu no mi rippundía. Era dendi un'ucciadda a l'apparécchiu.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< È veru chi, cun chisthu, no poi viní da assai luntanu... >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Ed entra in meditàzioni pá un tempu longu. Dabboi, ni bogga la peggúra da la busciaccara, e si poni ad abbaiddá lu tesoru soiu.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Pudeddi immaginá cantu pudía assé incuriusiddu pà chissa mezza cunfidenzia su << l'althri bianéti >>. Mi soggu iffuzzaddu, tandu, pá sabénni appena appena di più:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
<< D'undí sei, beddu mascittu méu ? Undí z'é casa toia? Undí zi voi pulthá la mé peggúra? >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Eddu m’ha ripposu, dabboi di un pogareddu di sirénziu:
<< V’é di beddu, di la cascietta chi m'hai daddu, chi di notti po' trattalla cumente casa. >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<<Zerthu. E si ti fai lu brabu, ti doggu puru un cannau pá liàlla >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Ghist'idéa paría indippuní lu prinzipittu:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Pá liàlla ? Ch’idéa macca! >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Ma si tu no la léi in casche loggu, l'abarai a pirdhì... >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
E l’amiggu meu si isthrimpaneggia torra di la risa:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Ma undí voi chi andía!  >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< In ga si sia loggu! Addanz'ad edda.. >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
Tandu lu prinzipittu fázzi subbiddu nutá:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< No anda a loggu,é tuttu minoreddu undí isthogg'eu! >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
E, cú un poggareddu, pó assé, di marincunia, aggiugni:
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com 
<< Addanz'ad edda no pó anda assai luntanu... >>
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com Capitolo 4

Vuoi la copia cartacea completa? Richiedi il certificato di sassarese e sarai avvisato appena sara' disponibile


Ti Piace? Condividilo con i tuoi amici su facebook Condividi