Il Piccolo Principe in Sassarese - Capitolo VI

Ah! Prinzipittu, aggiu cumpresu, pogg’a poggu, chistha vidda tristha. Pá assai tempu no hai auddu ippassu che la duzzúra di lú soli chi cara. Aggiu imparáddu chist’asthru dittágliu candu, a la quartha dí mi fai:


<<Mi biazzi umbé lu soli chi cara. Andemmu a vidé lu soli caréndi>>>


<<Ma tocca aisittá...>>


<<Aisittá pá gosa?>>


<<Chi lu soli caria…>>


Primma mi sei parúddu assai marabìgliaddu, dabboi ti ni sei risu e m’hai dittu:


<<Mi paru sempri undé mé!..>>


Giá lú sai. Candu ill’America é mezudì, tuttu lú mondu sa chi lú soli é carend’i la Franza. Bastharísthia andá in Franza pá un minútu pá pudé abbaiddá lú soli caréndi. Disghraziáddamenti la Franza e’ troppu luntana. Ma innanta allu bianeta minoréddu toiu, ti abbastháva ippusthá la caddréa di cásche passu e vidísthi torra lú soli carendi tutti li vosthi chi vulisthi…


<< una dí aggiu visthu lú soli caréndi quarantatré vosthi!>>


E dabboi d’un poggu fai:
<<Hai di cumprindí chi… candu sei assai tristhu, t’innamuréggi di lú soli chi cara... >>
<<La dí di lí quarantatré vosthi eri assai tristhu?>>


Ma lu prinzipittu no m’ha mai ripposu....continua?


Vuoi la copia cartacea completa? Contattaci richiedendo gratis il simpatico certificato di sassarese


Ti Piace? Condividilo con i tuoi amici su facebook