Il Piccolo Principe in Sassarese - Capitolo I

Un tempu luntànu, candu abia sei anni, in un libbru chi fabiddava di foresthi antigghi, chi si ciammaba "Fòri di la natura", aggiu visthu una maraviglia di disegnu.ilsassarese.blogspot.com
Fazìa vidè un curora boa chi s'era inguddendi un animali.ilsassarese.blogspot.com
Ghisthu è lu duppioni di lu disegnuilsassarese.blogspot.com


ilsassarese.blogspot.com
V'era ishcrittu: "Li curori boa ingoddini l'animali tutti intrei, a mossu l'unu.  ilsassarese.blogspot.com
Dabboi no arridescini piú a muvissi e drommini i li sei mesi chi seivvini pa diggirí" .ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com

Aggiu pinsaddu umbè all'avvinturi di la jungla. ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.b
Soggu arridisciddu puru a impriasthá lu mé primmu disegnu. ilsassarese.blogs
Lu mé disegnu nummaru unu. Era di gussí:ilsassarese.blogspot.com


ilsassarese.blogspot.com
Aggiu fattu vidè lu mé travagliu a la jenti manna, chisthuniendi si lu disegnu li fazzía assuccuná.ilsassarese.blogspot.comilsassarese.blogspot.com
ilsassarese.blogspot.comilsassarese.blogspot.comilsassarese.blogspot.comilsassarese.blogspot.com
Paró ghiddi mi dizzìani: "Pa gosa unu s'ha d'assuccunà pa un barrettu?".
Lu mé disegnu no era lu disegnu d'un barrettu. Era un disegnu di una curora boa diggirendi un elefanti.ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Pa falli vidé ciaru ciaru gos'era, aggiu disignaddu la curora a drentu. Tocca sempri dílli ogna cosa, a la jenti manna.
Lu mé disegnu nummaru dui era di gussí:ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com


ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Tandu m’hani cunsigliaddu di puní a una berra li curori, sia fora che drentu, e di pinsà alla giografia, all'isthoria, alla matemàtigga e alla grammàtigga. Gussí a sei anni aggiu lassaddu a pisthí chissa ghi saristhia pududd'assé la gluriosa maisthria di pittori. Lu fallimentu di lu mé disegnu nummaru unu e di lu mé disegnu nummaru dui m'abia disaimmaddu. La jenti manna no cumprendi mai nudda a la sola e li pizzinni s'isthraccáni  d'ippiegàlli tuttu ogna vostha.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Tandu aggiu isciubaraddu un'althru mistheri ed aggiu imparaddu a pirotà l'apparécchiu. Aggiu vuladdu un poggareddu innantu a tuttu lu mondu: e avveru la giografia m'é sivvidda umbè. Un'ucciádda e possu disthinghì la Zina dall'Arizona, e si unu si pelthi i la notti, chisthu sabbé aggiudda assai.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Aggiu cunnisciddu umbè di passoni impusthanti i la mé vidda, aggiu vividdu assai in mezzu a la jenti manna. L'aggiu cunnisciddi drentu, l'aggiu abbaiddaddi propriu da vizinu. Ma l'opinioni chi abia d'eddi no è assai migliuradda.
ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com ilsassarese.blogspot.com
Candu n'agattaba unu chi mi parìa un pogareddu piú togu, prubava l'ippirimentu di lu mé disegnu nummaru unu, chi aggiu sempri arrimuniddu. Zirchàva cussí di cumprindí si era avveru una passona cumprinsiba. Ma, ga si sia,  masciu o femmina, mi dizzía: "É un barrettu". E tandu no fabiddaba piú di curori, di foresthi antigghi, di isthelli. M'abbasciava a lu livellu soiu. Li fabiddava di mariglia, di golf, di pulittigga, di cravatti. E eddu era tuttu cuntentu di abé incuntraddu un'ommu cun assai rasgioni di fabiddá.
Ti Piace? Condividilo con i tuoi amici su facebook Condividi